BLUE SHOP

  
  
  
  

            - NEW -        

                          

 

  

    Coviva Smart home by hager    
ระบบควบคุมบ้านอัจฉริยะ (Made in France) ได้เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลาทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ผ่านฟังก์ชั่นการทำงานอัตโนมัติด้วย Application และคำสั่งด้วยเสียง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรมใหม่ !!
คุณสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านของคุณเองหรือที่สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วไป
ทางบลูสโตน !!
พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของคุณทั้งการใช้ชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจของคุณ ด้วย
+++เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger (EV Charge Controller)+++

 

 

 

 

 

 

                Surge Protection               
ชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก สำหรับระบบไฟฟ้า 3 Phase พร้อมระบบ Monitoring ภายในประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก (จาก Phoenix Contact Made in Germany) และ Backup Fuse มาพร้อมระบบ Monitoring ซึ่ง สามารถแสดงจำนวนครั้ง และแสดงค่าความรุนแรงที่เกิดไฟกระโชกเข้ามาในระบบ
 
 
 
 
 
 
  
 
 ลดค่าไฟง่าย ๆ ด้วยการลดค่าปรับ         
เพาเวอร์แฟคเตอร์ !! 
Iskra คาปาซิเตอร์ Made in Slovenia (Europe) ชนิด Dry type (Filled with non PCB)
- การใช้งานปรับปรุงค่า Power factor
- วัสดุ lowloss Metalized Polypropylene
- ที่มีการทำ Metalization ชนิดพิเศษทำให้มีคุณลักษณะ ซ่อมแซมตัวเองได้
- ลดค่า Dielectric Losses
- การเคลือบ Zine เพื่อเพิ่มความต่อเนื่องทางไฟฟ้า
- บรรจุลงแบบปิดสนิท (Hermetically Sealed) ลงในกระบอกอลูมิเนียม
  
 
 
  
 
 
 
                    Capacitors                       
- สำหรับใช้ปรับปรุงค่ากำลังไฟฟ้า (power factor)
- ลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียพลังงานและแรงดันตกในสายป้อน
- ชนิด Dry type ใช้ resin เป็นฉนวน
- อายุการใช้งานทนทาน 100,000 ชั่วโมง
- ผลิตในยุโรป
#ทำให้ใช้กำลังไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกรณีโรงงานก็ช่วยให้ไม่โดนปรับค่าชาร์จจากการไฟฟ้าเรื่องค่ากำลังไฟฟ้า บางกรณีก็มีผลช่วยเรื่อง harmonic ได้ด้วย
 
 
 
 
                ระบบ Monitoring               
 
Monitoring คือ ระบบที่เราดึงค่าจากอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเข้ามา Monitoring หรืออาจจะมีการ Control กลับ
ส่วนประกอบของ Monitoring
1.PLC ส่วนประมวลผล การดึงข้อมูลการ Control
2. Industrial PC ทำหน้าที่เก็บข้อมูล generate ในส่วนการแสดงผล
3. Gateway ทำหน้าที่แปลงสัญญานจาก RS-485 สู่ Modbus-TCP เพื่อสามารถดึงข้อมูลจาก Device ต่างๆได้
4. UPS (Uninterruptible Power Supply) เนื่องจากถ้าหากเกิดไฟดับขึ้นมา ระบบก็จะสามารถทำงานต่อไปได้
5. Surge Protection สามารถป้องกันกระแสฟ้าผ่า หรือกระแสกระโชกที่อาจจะทำให้ความเสียหายกับระบบ ได้ทั้ง ระบบPower และ Signal
 
 
 
         Surge Monitoring Unit          
Model: DSC-05
ชุดวัดจำนวนครั้งที่เกิดฟ้าผ่าและบอกความรุนแรงที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย Backup Fuse Monitor, Surge Counter และ SPD Monitor สถานะการแสดงผลทั้ง 3 อย่างจะแสดงผ่าน LED ที่อยู่ข้างหน้า Panel ผ่าน LED ทั้ง 5 ดวง พร้อมทั้งมี Alarm เกิดขึ้นเมื่อ Backup Fuse หรือ SPD เกิดปัญหาขึ้น อีกทั้งเมื่อเกิดฟ้าผ่าจะแสดง Alarm เป็น LED ที่หน้า Panel 
 
 
 
 
 

        รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ        
 
บริษัท บลูสโตน จำกัด ตอกย้ำความสำเร็จของ
ธุรกิจด้วยการคว้ารางวัลระดับประเทศ     
"SME ดีเด่น" ในงานการประกวดรางวัลสุดยอด
SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563  โดย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) และได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยนำแนวทาง
ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(Thailand Quality Award – TQA)
มาปรับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาตัดสินธุรกิจที่เข้า
ร่วมประกวด โดยเข้ารับรางวัล จาก
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ณ ห้องแกรนด์
ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563