เราควรติดตั้ง Surge Arrester ก่อนหรือหลัง Circuit Breaker

คำถามที่ได้รับบ่อยๆจากผู้ใช้งาน และผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าครับว่า เราควรติดตั้ง Surge Arrester ก่อนหรือหลัง Circuit Breaker

คำตอบ ต้องแบ่งเป็นกรณี ๆ ไปครับเนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน 


กรณีที่ 1 : Main Switch เป็น ACB ( Air Circuit Breaker) หรือ MCCB ( Molded case Circuit Breaker) หลั'หม้อแปลงไฟฟ้า 

          ในตำแหน่งนี้มีโอกาสที่จะเกิดการตัดไฟจากการไฟฟ้า ซึ่งมีผลทำให้เกิดแรงดันเสิร์จ ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะต้อง Switch Off ACB ก่อนสับไฟแรงสูงเข้าเสมอเพื่อไม่ให้ Load เสียหาย หากติดตั้งเสิร์จ(ซึ่งเป็นอุปกรณ์ LV) ก่อน ACB ซึ่งจะทำให้ Surge Arrester ต้องทำงานโดยไม่จำเป็น ทั้งยังอาจทำให้อุปกรณ์ Surge Arrester เสียหายได้ นอกจากนั้นหน้าสัมผัส Switch ของ ACB หรือ MCCB มีขนาดใหญ่สามารถรับกระแสเสิร์จในรูป waveform 10/350 ได้ การติดตั้ง Arrester จึงควรติดด้าน Load side ของ ACB ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องติดอุปกรณ์ Surge Arrester ด้านหม้อแปลง ให้ Switch off Back up fuse ของ Arrester ก่อนสับไฟแรงสูงเจ้าหม้อแปลงทุกครั้ง ประโยชน์เพิ่มเติมจากการติดตั้ง Surge Arrester ด้าน Load side ของ ACB, MCCB คือง่ายต่อการบำรุงรักษา

กรณีที่ 2 Main Switch เป็น MCB ( Miniature Circuit Breaker )
          หน้าสัมผัสของ MCB จะมีขนาดเล็กกว่า ACB หรือ MCCB มาก โดยส่วนใหญ่จะไม่สามารถทนต่อกระแสฟ้าผ่าได้ การติดตั้ง Surge Arrester ที่มี Main Circuit Breaker จึงควรต้องระวังต่อทิศทางของกระแสฟ้าผ่า (10/350) ที่จะวิ่งผ่าน MCB ด้วย เราอาจพิจารณาการติดตั้งได้ดังนี้
2.1 กรณีที่ต้องติด Lightning Current Arrester : แนะนำให้ติดด้าน Upstream ของ MCB เสมอ
2.2 กรณีที่ติด Surge Voltage Arrester : สามารถติดตั้งได้ทั้งสองด้านของ MCB อย่างไรก็ตามการติดตั้งด้าน Load side จะช่วยป้องกัน Load ได้มากกว่าด้าน Upstream

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ บริษัท บลูสโตน จำกัด ( 02 726 1588 )
email : infos@bluestone.co.th / Line ID : bs-bluestone