รู้จัก Web Application


รู้จัก Web Application
Web Application คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บ หรือ ที่เราเรียกกันว่า Browser ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต โดยหลักการทำงานคือ Client ร้องขอข้อมูลไปที่ Server เมื่อ Server ได้รับการขอ ก็จะทำการคำนวณแล้วตอบกลับข้อมูลให้ Client จากนั้น Client จึงแสดงข้อมูลฟังก์ชั่น ที่ผู้ใช้งานต้องการ
การประยุกต์ใช้ Web Application ร่วมกับ Cloud
ปัจจุบัน Cloud เป็นที่นิยมมากขึ้น จึงมีการพัฒนา Web Application ซึ่งอยู่บน Cloud ทำให้เราสามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ ทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากร ในการดูแล Server อีกด้วยซึ่ง Solar Monitoring ของเราก็พัฒนาโดยใช้มาตรฐาน Web Application และยังรองรับระบบ Cloud ทำให้ระบบ Monitoring มีความยืดหยุ่น และทันสมัยมากขึ้น จนเรียกได้ว่าลืมระบบ SCADA แบบเดิมๆ ไปได้เลย