เก่ง! มั่นใจ! มีประสบการณ์ เรารอคุณอยู่

เปิดรับสมัครงาน

Automation Engineer 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงานที่ทำและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
• มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม PLC, RTU, HMI, SCADA
• มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม PLC อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้า และเขียนแบบวงจรไฟฟ้าได้
• มีพื้นฐานด้านไฟฟ้าและระบบ Automation
รายละเอียดของงาน
• ออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม PLC
• ออกแบบวงจรไฟฟ้า ระบบควบคุม ตามความต้องการของลูกค้า
• ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบ Automation PLC, Servo, HMI, SDACA
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Programmer 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• ประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปี
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงานที่ทำและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
• มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในด้าน PHP, Java, JavaScript, CSS, HTML, และอื่นๆ ที่จำเป็น
  เพื่อใช้ในการดูแลระบบได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดการโครงสร้างของ Database (MySQL)
• มีประสบการณ์ในด้าน PHP, JavaScript, Java, net
• มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยของระบบ IT
• หากมีความรู้ความสามารถในการเขียน Windows Application, Mobile Application
  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดของงาน
• ดูแลระบบ Backend ของ Website และระบบอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เหมาะสมกับจำนวนผู้ใช้งาน
• ออกแบบ Windows Application เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement ของลูกค้า
• ดูแลและปรับปรุงระบบความปลอดภัยของ Website และ Database
• ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ )
- ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลการปฏิบัติงาน)
- ประกันสังคม
- ประกันภัยกลุ่ม (ประกันชีวิต, อุบัติเหตุ และ ค่ารักษาพยาบาล)
- Incentive (ตามเงื่อนไขการจ่าย)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ (ตามระเบียบบริษัท)
- ค่าสึกหรอรถยนต์ (เฉพาะตำแหน่ง Sales)
- ท่องเที่ยวประจำปี
- กิจกรรมสานสัมพันธ์ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ (สมรส, คลอดบุตร, เสียชีวิต)
- รางวัลอายุงานครบ 5, 10, 15,... ปี (ตามอายุงานครบทุกๆ 5 ปี) (ทองคำ 2 สลึง)

ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
สมัครงานติดต่อ: คุณวราภรณ์ (ฝ่ายบุคคล) โทร. 02 726 1585-88 ต่อ 205
E-mail : hr@bluestone.co.th , ID Line : tuktikhrm