Surge Arrester

Surge Arrester, Surge Protection อุปกรณ์ป้องกันแรงดันฟ้าผ่า และ ไฟกระโชก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา อุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากได้รับความเสียหายจากแรงดันเสิร์จ ที่ อาจเกิดจากฟ้าผ่า ไฟกระชาก ความเสียหายราคาแพงนี้อาจรวมถึงการซ่อมแซมและความเสียหายต่อเนื่องจากการผลิตที่ต้องหยุดไป มีผลไปถึงการยืดระยะเวลาคุ้มทุนจากการลงทุน
ระยะเวลาในการผลิต สินค้าเสียหายรวมถึงคำสัญญาในการส่งมอบ  บลูสโตนมีคำตอบให้ในรูปแบบการป้องกันที่ครบวงจรทั้งด้านไฟฟ้ากำลัง ระบบการวัดและควบคุม ระบบการเชื่อมโยงข้อมูล และระบบสื่อสารในระบบการป้องกันนี้สามารถครอบคลุม
ในทั้งอุตสาหกรรม, พาณิชย์ และ บ้านเรือนทั่วไป

ไม่พบสินค้า