เสริจ์ (Surge) เข้าสู่ระบบในสิ่งปลูกสร้างได้อย่างไร

Last updated: 2019-02-18  |  527 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เสริจ์ (Surge) เข้าสู่ระบบในสิ่งปลูกสร้างได้อย่างไร

    หลายท่านคิดว่าการป้องกันฟ้าผ่านั้นเพียงติดตั้งการป้องกันฟ้าผ่าภายนอก (ตัวนำล่อฟ้า สายนำลงดิน รากสายดิน) ก็พอแต่ความจริงแล้วเป็นเพียงการป้องกันความเสียหายเชิงกลต่อสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากแรงดันเกินชั่วขณะ ที่เกิดขึ้นก็ยังสามารถเข้าสู่สิ่งปลูกสร้างได้
    มาตรฐาน IEC 1024-1 ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีฟ้าผ่าต่อสิ่งปลูกสร้างขึ้น กระแสฟ้าผ่า 50 % เท่านั้นที่จะกระจายลงดินส่วนที่เหลือจะกระจายไปสู่ระบบต่างที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบประปา  

เสริจ์ (Surge) เข้าสู่ระบบในสิ่งปลูกสร้าง 3 วิธีหลักๆด้วยกันดังนี้ 

     1.Galvanic coupling เมื่อสิ่งปลูกสร้างถูกฟ้าผ่า ค่ากระแสฟ้าผ่าคูณกับความต้านทานของรากสายดินจะทำให้เกิดแรงดันเสริจ์ขึ้น เริ่มจากจุดต่อลงดินกระจายไปตามระบบต่างๆ

    2.Inductive Coupling สนามแม่เหล็กที่เกิดจากฟ้าผ่าเข้าไปเหนี่ยวนำวงรอบใดๆในสิ่งปลูกสร้างเช่นวงรอบระหว่างระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร เป็นต้น ก่อให้เกิดแรงดัน เสริจ์ขึ้น

    3.Capacitive Coupling เกิดจากค่าCapacitive, C ระหว่างตัวนำกระแสฟ้าผ่าและตัวนำในระบบไฟฟ้าหรือระบบสื่อสารถูกเหนื่ยวนำก่อให้เกิดให้เกิดแรงดัน เสริจ์ขึ้นที่ตัวนำนั้นๆ

 เสริจ์ (Surge) ที่เข้าไปที่ระบบต่างๆนั้นสามารถไปทำลายอุปกรณ์ได้ซึ่งมีการประมาณว่ารัศมีที่ได้รับผลนั้นกว้างถึง 1.5 – 2.0 กิโลเมตรจากจุดที่ถูกฟ้าผ่า ดังนั้นการป้องกันฟ้าผ่าจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันฟ้าผ่าภายในและภายนอกควบคู่กันไป โดยทั้งหมดที่กล่าวมายังไม่รวม เสริจ์(Surge) ที่เกิดจากการสวิตชิงของอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นภายในสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการป้องกันเอง  เช่น โหลดประเภทมอเตอร์ หรือ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) เป็นต้น