รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Car (Electric Vehicle)

Last updated: 2022-01-18  |  107 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Car (Electric Vehicle)

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Car (Electric Vehicle)

ด้วยนวัตกรรมที่ก้าวไกลของเทคโนโลยี รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยเราก็เช่นกัน เป็นรถยนต์ที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ (Zero Emission) ทำให้เทคโนโลยีนี้เป็นหนึ่งในแนวทางแก้ปัญหาที่หลายประเทศเลือกใช้ เพื่อก้าวไปสู่ยุคที่เทคโนโลยีสามารถอยู่ร่วมมนุษย์ได้อย่างยั่งยืน

รถยนต์ไฟฟ้ามีองค์ประกอบในการขับเคลื่อน 3 ส่วนด้วยกัน คือ แบตเตอรี่ อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า และมอเตอร์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ พลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จเข้ามาจะถูกเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าคือ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ซึ่งเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มาก และใช้งานได้ทนทานขึ้น

อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า มีหน้าที่ควบคุมและแปลงกระแสไฟจากพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อส่งต่อพลังงานไปยังมอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ในการส่งพลังงานที่ได้มาจากตัวแปลงกระแสไฟฟ้า ส่งต่อไปยังเพลา เพื่อให้เกิดพลังงานในการขับเคลี่อน

ขั้นตอนการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง โดยมีจุดเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ ที่เป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ส่งต่อไปที่ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และส่งไปยังตัวมอเตอร์ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรถยนต์ต่อไป