ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หรือ ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (Power Factor: PF)