จัดการอบรมพิเศษ ให้แก่ MPC Future Energy Save Co.,Ltd.
เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้ความรู้เรื่องอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection)
กับทางคณะผู้บริหาร,ผู้จัดการฝ่ายขาย,วิศวกรโครงการ และ ทีมงานติดตั้ง ฯ  โดยมีเนื้อหาในการอบรมดังนี้
- การป้องกันแรงดัน Surge สำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ และระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Surge Protection for Low-Voltage Power System and Photovoltaics)
 
บริษัท บลูสโตน จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสริ์จ 
(Surge Protection Device) เป็นผู้จัดบุคลากรด้านเทคนิค พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน สำหรับการฝึกอบรม
ลูกค้าที่สนใจต้องการฝึกอบรมภายในเป็นการเฉพาะ (In-house Training) ทางด้านการติดตั้งอุปกรป้องกันฟ้าผ่า         
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลงานบริษัทของท่าน หรือ แผนกบริการลูกค้า
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2726-1588 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.