อุปกรณ์ป้องกันไฟกระโชก 1 เฟส (TN-C)

SKU : BS-BOX-VAL-MS 320/40/1+0 GY1-TNC

Categories : Surge protection device

Share