Monitoring System

 

ประโยชน์ของระบบ Monitoring System 

•ตรวจจับและป้องกันความผิดพลาดของระบบ

•วิเคราะห์หาสาเหตุความผิดพลาดของระบบ

•แจ้งเตือนเหตุการณ์ เฝ้าดูสถานะและค่าพารามิเตอร์ต่างๆ

•เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ

•เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ

•บันทึกค่าเพื่อการตรวจสอบในภายหลัง หรือเพื่อเก็บเป็นประวัติ

•ประหยัดเวลา และเพิ่มความสะดวกในการ Operate ระบบ

•เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน

•สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

 

Monitoring Software Feature

Monitoring
•รองรับการดึงค่าจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Power Meter, Protection Relay, Inverter, Combiner box, Weather, Switch Gear
•รองรับการแสดงสถานะและค่าของอุปกรณ์แบบ Realtime  โดยสามารถแสดงเป็นกราฟฟิคไดอะแกรมของระบบ
•สามารถสร้างรายงานข้อมูลและตรวจวัดประสิทธิภาพของระบบได้
•รองรับการเพิ่มโมดูลและการขยายตัวของระบบControl
•รองรับการติดตั้งโมดูลสำหรับการควบคุมทั้ง Digital Signal และ  Analog Signal

 
System
•ออกแบบโดยใช้มาตรฐาน Web Based รองรับการทำงานในทุก Platform เช่น Windows, MAC, Android, iOS
•รองรับการเข้าถึงระบบ Monitoring พร้อมกันแบบ Multi-client โดยมีการแบ่งระดับ User ในการเข้าใช้งานได้
•สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมีระบบความปลอดภัยในการ Login