จัดฝึกอบรมพิเศษ ให้แก่ กลุ่มบริษัท ทรูมูฟ จำกัด 
       เมื่อวันที่ 16 , 23 และ 30 กันยายน 2559 บริษัท บลูสโตน จำกัด  จัดฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรการป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า” ซึ่งจัดขึ้น 3 รุ่น เป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของกลุ่มบริษัท ทรูมูฟ จำกัด
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ ห้องอบรม สัมมนา บริษัท บลูสโตน จำกัด บรรยากาศเต็มไป ด้วยความคึกคัก สนุนสนานเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

       หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรที่ บริษัท บลูสโตน จำกัด จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าให้แก่ลูกค้า  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรตระหนักถึงการป้องกันแบบเชิงรุก  เพื่อไม่
ให้เกิดความเสียหาย และ ผลกระทบกับองค์กรของลูกค้า  ทางบริษัทฯ จึงกำหนดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม รวม 3 รุ่น โดยมี
เนื้อหาในการอบรมดังนี้
       1. ความรู้พื้นฐานของอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
       2. การติดตั้งและการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
       3. การทดสอบอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ในห้อง LAB
 
บริษัท บลูสโตน จำกัด ในฐานะผู้แทนจำหน่ายแต่งตั้งในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสริ์จ 
(Surge Protection Device) เป็นผู้จัดบุคลากรด้านเทคนิค พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครัน สำหรับการฝึกอบรม    
ลูกค้าที่สนใจต้องการฝึกอบรมภายในเป็นการเฉพาะ (In-house Training) ทางด้านการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า 
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลงานบริษัทของท่าน หรือ แผนกบริการลูกค้า ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2726-1588 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.