จัดอบรมเรื่องอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า Product Surge Arrester 
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ทางบริษัท บลูสโตน จำกัด ได้จัดสัมนา การใช้งาน Product Surge Arrester และ Product ต่างๆ ของบริษัท โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสินค้า เช่น Phoenix Contact, TELE, SIBA, BERKER ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์