Partner - TELE

ด้วยความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่แข็งแกร่ง TELE พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาด เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องการรองรับนวัตกรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ Monitoring Relay ที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่มีความผิดปกติได้

บลูสโตน จัดจำหน่าย Monitoring Relay รีเลย์ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าผิดปกติจาก TELE ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศออสเตรีย สามารถเลือกฟังก์ชั่นได้หลายแบบ, มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่นทั้ง ENYA SERIES, Voltage Monitoring Relay GAMMA Series, Load Monitoring Relay GAMMA Series, Current Monitoring Relay GAMMA Series และ Temperature Monitoring Relay GAMMA Series