ระบบป้องกันฟ้าผ่าด้วย Surge Protection 
image

Power Supply Protection
พลังปกป้องสูง ตรงกับทุกความต้องการจากลูกค้าและทุก Application การใช้งานปกป้องอุปกรณ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง
image

 
Measurement, control and requlation tecnology
การปกป้องอุปกรณ์ที่ครอบคลุมใช้สำหรับงานวัดผลและ งานควบคุมเทคโนโลยีที่ต้องการการป้องกันแบบพิเศษ
image

Data Information Protection
การป้องกันระบบ Hi-Speed ของสัญญาณที่ส่งผ่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อการตอบสนองได้ดีและแม่นยำ

image

Transceiver Systems Protection
สายอากาศ (antennas) เป็นตัวนำสายฟ้าที่ดี ใช้อุปกรณ์ที่ป้อกกันฟ้าผ่าที่มีประสิทธิภาพ
image

Lightning monitoring system
ระบบเฝ้าสังเกตการณ์ฟ้าผ่าระบุตำแหน่งที่เกิด, ประมวลผล Application แจ้งเตือนออนไลน์เกี่ยวกับฟ้าผ่า ผ่านระบบของลูกค้าเพื่อได้ประโยชน์ ด้านการซ่อมบำรุง

image

Solar application
เพื่อให้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้นโดยใช้ศักยภาพทั้งหมดของระบบเปลี่ยนเป็นพลังงานด้านเทคโนโลยีสำหรับระบบทุกชนิดของ Solar