Surge Protection

ปัญหาที่หลายบ้านมักเจอเมื่อเกิดฝนฟ้าคะนอง ก็คือ ไฟตก, ไฟดับ หรือไฟกระโชก ทำให้กิจกรรมหรืองานการต่างๆ ที่คุณกำลังทำอยู่มีอันต้องสะดุด ซึ่งอาจหมายรวมถึงการชำรุดเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

สาเหตุของการเกิด Surge

  • ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตกฟ้าคะนอง, พายุ, ฟ้าผ่า และแผ่นดินไหว ฯลฯ
  • การเหนี่ยวนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนื่องจากฟ้าผ่าเป็นหลัก
  • เกิดความผิดปกติของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า
  • สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
  • ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่มากเกิน
  • การเปิด-ปิดสวิตช์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ใช้พลังงานไฟฟ้ามาก


อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มักจะได้รับผลกระทบจากปัญหา Surge ได้แก่ คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ในระบบสื่อสาร, อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า, PLC, ระบบรักษาความปลอดภัย ฯ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้จะเป็นวันที่ต้องเจอกับฝนตกฟ้าคะนอง การติดตั้ง Surge Protection จะช่วยให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน, อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ของคุณปลอดภัย


แนวทางการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า/ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เสียหายจากปัญหาฟ้าผ่าและไฟกระโชก

  • ติดตั้งระบบกราวด์สายดิน และระบบกราวด์สมดุล เพื่อกระจายพลังงานจากแรงดันไฟกระชากสูงจากฟ้าผ่าลงสู่ดิน และสร้างระบบกราวด์สมดุลเพื่อป้องกันกราวด์ไหลวน
  • ติดตั้งเสาล่อฟ้าและสายนำลงดิน เพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าโดยตรง ที่สามารถสร้างความเสียหายกับโครงสร้างอาคารได้
  • ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน Surge Protection เพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ จากฟ้าผ่าและไฟกระโชกBLUESTONE นำเข้าและจัดจำหน่าย พร้อมให้บริการติดตั้ง Surge Protection อุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย อันเนื่องมาจากฟ้าผ่าและไฟกระโชก ผลิตภัณฑ์คุณภาพ มาตรฐานยุโรป จาก Phoenix Contact มีให้เลือกใช้งานหลายประเภทตามลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่น Surge สำหรับ Power Supply, สำหรับป้องกันทางด้านสัญญาณ Analog, สำหรับป้องกันทางด้านสัญญาณ Digital, สำหรับป้องด้านสัญญาณ RS485 และสำหรับ LAN, CCTV และ MATV ฯ ทั้งยังมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ, ช่างผู้ชำนาญงาน ที่พร้อมจะให้คำปรึกษาและแนะนำอุปกรณ์ที่เหมาะกับประเภทการใช้งานของคุณ

 BLUE Shop   I  Contact Us  I  Shopee I Lazada