Push Wire

PCT - 413

Voltage: 450 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.02 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 10-12 mm/ 0.47 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 3

฿ 80 ฿ 80

PCT - 412

Voltage: 250 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.02 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 10-12 mm/ 0.47 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 2

฿ 70 ฿ 70

PCT - 215

Voltage: 220 V - 450 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.08 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 9-20 mm/ 0.39 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 5

฿ 100 ฿ 100

PCT - 213

Voltage: 250 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.08 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 9-20 mm/ 0.39 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 3

฿ 60 ฿ 60

PCT- 212

Voltage: 250 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.08 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 9-20 mm/ 0.39 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 2

฿ 50 ฿ 50

PCT-413

Voltage: 450 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.02 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 10-12 mm/ 0.47 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 3

฿ 380 ฿ 380

PCT-412

Voltage: 250 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.02 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 10-12 mm/ 0.47 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 2

฿ 332.50 ฿ 332.50

PCT-215

Voltage: 220 V - 450 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.08 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 9-20 mm/ 0.39 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 5

฿ 427.50 ฿ 427.50

PCT-213

Voltage: 250 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.08 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 9-20 mm/ 0.39 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 3

฿ 285 ฿ 285

PCT-212

Voltage: 250 V Ampere: 32A Wiring rang: 0.08 mm² - 4.0 mm² Stripping length: 9-20 mm/ 0.39 in Temperature: -20° - 105° Hold position: 2

฿ 237.50 ฿ 237.50
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้