POWER SUPPLY

Pre-Order

2907077

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 40A Current (charging process): 5A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,650 ฿22,650
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320461

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 5A-12VDC/ 10A-24VDC Current (charging process): 4A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,450 ฿15,450
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320241

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 40A Current (charging process): 6.9A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,800 ฿26,800
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2902879

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 2x40A/1x80A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,300 ฿18,300
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320186

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 2x20A/1x40A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,900 ฿10,900
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904623

Current: 40A Watt: 960Wat Input Voltage: 380VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,830 ฿20,830
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904603

Current: 40A Watt: 960Wat Input Voltage: 230VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,600 ฿22,600
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320238

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 20A Current (charging process): 6.9A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,680 ฿14,680
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320351

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 120Wh

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,259 ฿26,259
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320335

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 38Ah

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,592 ฿21,592
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320322

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 12Ah

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,001 ฿9,001
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904602

Current: 20A Watt: 480Wat Input Voltage: 230VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,500 ฿14,500
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2903156

Current: 40A Watt: 960Wat Input Voltage: 380VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,000 ฿18,000
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2907071

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 20A Current (charging process): 5A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,500 ฿9,500
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2907066

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 10A Current (charging process): 3A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,100 ฿8,100
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2906990

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 5A Current (charging process): 1.5A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿7,400 ฿7,400
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320225

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 10A Current (charging process): 4A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,000 ฿9,000
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904622

Current: 20A, Watt: 480Wat, Input Voltage: 380VAC, Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,800 ฿12,800
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904621

Current: 10A Watt: 240Wat Input Voltage: 380VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,850 ฿10,850
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904620

Current: 5A Watt: 120Wat Input Voltage: 380VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,330 ฿8,330
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320212

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 5A Current (charging process): 1.8A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,200 ฿8,200
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2905489

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 2x10A/1x20A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,960 ฿1,960
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2907379

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 2x20A/1x40A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,320 ฿4,320
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2907380

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 2x10A/1x20A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,380 ฿2,380
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2907719

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 2x20A/1x40A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,730 ฿4,730
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2320173

Input Voltage: 24 VAC Output Voltage: 24 VDC Current: 2x10A/1x20A

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,900 ฿8,900
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904601

Current: 10A Watt: 240Wat Input Voltage: 230VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,620 ฿9,620
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2904600

Current: 5A Watt: 120Wat Input Voltage: 230VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿6,360 ฿6,360
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2903155

Current: 20A Watt: 480Wat Input Voltage: 380VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,780 ฿12,780
 
สินค้าหมด

 

Pre-Order

2903154

Current: 10A Watt: 240Wat Input Voltage: 380VAC Output Voltage: 24VDC

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,150 ฿9,150
 
สินค้าหมด

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้